Prace alpinistyczne

Doświadczenie i bezpieczeństwo

Wysoce wykwalifikowana kadra do państwa usług

Doświadczenie razem z bezpieczeństwem.
Wszelkie prace na wysokościach z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu alpinistycznego oraz z udziałem wykwalifikowanego personelu.
W ramach usług oferujemy
  • Prace antykorozyjne
  • Montaż konstrukcji na wysokościach
  • Rewizje wysokościowe i głębinowe
  • Konserwację obiektów specjalnego przeznaczenia
  • Budowę konstrukcji reklamowych
  • Zabezpieczenie konstrukcji przed odchyleniem lub upadkiem

Oferujemy pełne spektrum usług alpinistycznych i wysokościowych w warunkach przemysłowych. W pracach alpinistycznych wykorzystujemy rusztowania linowe, dzięki czemu osiągamy przewagę nad konstrukcjami standardowymi (rusztowania) wszędzie tam, gdzie proces rozstawienia standardowych zabezpieczeń jest utrudniony lub niemożliwy do zrealizowania ze względu na uwarunkowania techniczne czy po prostu koszt instalacji.

Korzystamy z wszelkich znanych technik alpinistycznych, stosując nie tylko rozwiązania z zakresu  zjazdu i podchodzenie po linie (podstawy alpinizmu), ale także adaptując zdobycze alpinistyki do zastosowań przemysłowych – w kwestiach asekuracji i ochrony pracowników wykonujących czynności serwisowe, rewizyjne lub naprawcze.

Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia w zakresie pozwalającym na prowadzenie proponowanych prac (IRTA, SPART, OTDL i inne), wszelkie prace na wysokościach kierowane wykonujemy w obecności niezbędnych zabezpieczeń, jedynie z wykorzystaniem atestowanego i sprawnego technicznie Sprzętu Ochrony Indywidualnej z aktualnymi dopuszczeniami.

Napisz do nas