Instalacje elektryczne

Projektowanie, instalacja i utrzymanie

Kompleksowa obsługę sieci wysokiego i niskiego napięcia

Bezpieczna i solidna instalacja to podstawa działania każdej firmy. Zajmujemy się sprawdzaniem, legalizacją i certyfikacją rozdzielni elektrycznych, budową i modernizacją instalacji oraz pomożemy przy dokumentacji odbiorowej (termowizja, RTG).
W ramach usług oferujemy
  • Projekty instalacji elektrycznej
  • Audyty energetyczne
  • Modernizacje instalacji
  • Pomiary pirometryczne i termowizyjne
  • Pomiary dopuszczeniowe
  • Przeglądy okresowe instalacji
  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwprzepięciowej
  • Pomiary rezystancji izolacji
  • Pomiary wyłączników różnicowoprądowych

Posiadamy niezbędne uprawnienia (SEP) do prac przy niskim i wysokim napięciu.

Zajmujemy się projektowaniem, wykonawstwem i serwisowaniem wszelkich układów elektrycznych w przemyśle. Prowadzimy odpowiednio dostosowane drogi kablowe, dobieramy odpowiedni osprzęt elektryczny, projektujemy i instalujemy rozdzielnie elektryczne oraz wszelkiego rodzaju zabezpieczenia prądowe, dając gwarancję właściwego wykonania prac zgodnie ze sztuką.

Wyposażeni w sprzęt pirometryczny i termowizyjny firmy Sonel prezentujemy Ci obrazowo, na co należy zwrócić uwagę, które ze sprzętów pracują w niewłaściwych zmiennych środowiskowych. Dzięki  naszej analizie możemy również zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne Twojego przedsiębiorstwa, wykazując miejsca utraty ciepła, nieszczelności nie tylko posiadanych instalacji, ale także całych obiektów.

Napisz do nas